Svarīgākais par obligācijām Mintos platformā

Izstrādātāju bloga oktobra raksts ir klāt! Katru mēnesi mēs iepazīstinām ar jaunāko informāciju par Mintos izstrādātāju paveikto.

Mēs apskatām veiktos uzlabojumus, runājam par funkciju izstrādi, kā arī dalāmies ar inovatīviem risinājumiem, kas nodrošina Mintos platformas darbību. Mūsu mērķis ir dot investoriem iespēju samazināt risku un potenciāli uzlabot atdevi, sadalot investīcijas starp alternatīviem aktīviem, piemēram, aizdevumiem, kā arī pārbaudītām aktīvu klasēm, piemēram, ETF.

Šomēnes uz sarunu aicinājām izstrādātāju komandas vadītāju, kurš pievienojās Mintos pirms septiņiem gadiem kā programmatūras izstrādātājs. Viens no viņa pēdējā laika nozīmīgākajiem projektiem ir Fractional Bonds ieviešana Mintos platformā. Sarunas laikā mēs apspriedām to, kā izstrādātāju komanda izveidoja jauno Fractional Bonds produktu, kā arī diskutējām par izaicinājumiem, ar kuriem nākas saskarties, platformā sākot piedāvāt vairākas aktīvu klases.

Fractional Bonds izstrāde

Obligāciju integrācijai Mintos platformā bija nepieciešams projekts – ne tikai obligācijām, bet arī visaptverošai sistēmas pārveidei, lai nodrošinātu orientēšanos uz lietotāju un jaunas aktīvu klases ieviešanu.

Šī projekta pirmsākumi meklējami pirms gada, kad izstrādātāju komanda izpētīja ideju par Fractional Bonds izveidi, izmantojot mūsu esošo tehnoloģiju. Neilgi pēc tam Mintos vadošie izstrādātāji organizēja visaptverošu projekta kartēšanu mūsu sistēmā. Tika nolemts, ka pie Fractional Bonds projekta strādās viena atsevišķa komanda, jo tādējādi tiktu racionalizēts process un mazināta komandu savstarpējā atkarība. Panākot vienprātību, Fractional Bonds izstrādes komanda nekavējoties ķērās pie lietas.

Frakcionēšanas ieviešana

Mūsu pieejas stūrakmens bija frakcionēšanas sistēmas ieviešana. Frakcionēšana ietver aktīva sadalīšanu daļās, kas ir mazākas par standarta akciju, padarot investīcijas konkrētajā aktīvā pieejamākas investoriem. Šis mehānisms ļauj investoriem diversificēt savus portfeļus ar aktīvu klasēm, kas iepriekš bija ārpus viņu finansiālajām iespējām.

Obligācijas vienmēr ir tikušas uzskatītas par augstas starta barjeras investīciju veidu, kam nepieciešams ievērojams kapitāls, bieži vien piecciparu vai pat lielākā apmērā. Frakcionēšana pazemina šo barjeru, dodot investoriem iespēju iegādāties mazākas obligācijas daļas, tādējādi padarot tās pieejamākas. Mūsu izstrādātāji prasmīgi izveidoja frakcionēšanas sistēmu Mintos platformā, izmantojot esošo tehnoloģisko infrastruktūru. Šāda pieeja mums ļāva ne tikai paātrināt projekta realizāciju, bet arī saglabāt produkta standartus.

No vienas aktīvu klases uz vairākām

Komandai vajadzēja īstenot Mintos pāreju no aizdevumu investīciju platformas uz vairāku aktīvu, tostarp, Fractional Bonds, platformu. Viņi analizēja, cik lielu sistēmas daļu tas ietekmēs un vai ir iespējams izveidot Fractional Bonds esošajā sistēmā, atsevišķi no ar aizdevumiem nodrošinātajām parādzīmēm. Izstrādātāju komandai bija bažas, ka tiks ietekmēta kāda sākotnējās funkcionalitātes daļa. Tas bija saistīts ar diviem tehniski sarežģītiem apsvērumiem, proti, esošās sistēmas sarežģītību un paplašināšanas punktu daudzumu.

Komanda izvērtēja laiku, kas nepieciešams, lai izveidotu Fractional Bonds mūsu pašreizējā sistēmā, salīdzinājumā ar jaunas sistēmas izveidi. Atšķirības bija būtiskas: tika konstatēts, ka atsevišķas sistēmas izveidei būtu nepieciešams aptuveni gads. Savukārt Fractional Bonds ieviešana Mintos esošajā sistēmā aizņemtu dažus mēnešus, ņemot vērā daudzās tehniskās līdzības starp Fractional Bonds un ar aizdevumiem nodrošinātajām parādzīmēm. Šīs līdzības ietver:

  1. Iegādes plūsma: Pašreizējā sistēmā tiek izmantots pirkšanas plūsmas mehānisms, kas ietver atkārtotu groza un apstiprinājuma skatījumu izmantošanu. Šo procesu var efektīvi izmantot gan ar aizdevumiem nodrošinātu parādzīmju, gan Fractional Bonds gadījumā, šādā veidā investoriem nodrošinot vienkāršu iegādes procesu.
  2. Skaidri parādīta informācija par finanšu instrumentiem: Abos gadījumos tiek izmantotas atsevišķas kartes ar redzamiem grafikiem, nodrošinot strukturētu un pārredzamu veidu, kā sniegt informāciju par attiecīgajiem finanšu produktiem un izsekot tai.
  3. Otrreizējā tirgus mehānisms: Mintos otrreizējā tirgus darījumu pārvaldīšanas mehānisms ir kopīgs un nepieciešams abiem produktiem, jo tas nodrošina šo finanšu instrumentu pirkšanu un pārdošanu pēc emisijas.
  4. Finanšu instrumentu izveide: Procedūras un tehniskās darba plūsmas jaunu finanšu instrumentu radīšanai ir kopīgas gan Fractional Bonds, gan ar aizdevumiem nodrošinātām parādzīmēm, atspoguļojot kopīgu procesu, ko var izmantot, lai paātrinātu Fractional Bonds ieviešanu esošajā sistēmā.

UI un UX problēmu pārvarēšana

Mintos ceļš uz vairāku aktīvu piedāvāšanu vienā platformā atklāja būtiskus UI un UX šķēršļus. Sākotnēji platforma bija pielāgota ar aizdevumiem nodrošinātām parādzīmēm, tāpēc Fractional Bonds iekļaušana bija sarežģīts uzdevums. Apskatīsim problēmas, ar kurām nācās saskarties, un mūsu izstrādātāju komandas piedāvātos risinājumus:

UI paplašināšana

Iepriekš izmantotā lietotāja saskarne nebija paredzēta vairāku aktīvu apstrādei. Tās sarežģītā struktūra, kas tika pilnveidota vairāku gadu garumā un atbalstīja vairākas valodas, ietvēra visu mūsu tīmekļa vietni. Lai līdztekus ar aizdevumiem nodrošinātajām parādzīmēm varētu piedāvāt arī Fractional Bonds, bija nepieciešams rūpīgi pārbaudīt un pielāgot sistēmas procesus, lai nodrošinātu nevainojamu aktīvu diferenciāciju.

UX atšķirības

Atšķirībā no tūlītējiem darījumiem ar ar aizdevumiem nodrošinātām parādzīmēm, Fractional Bonds investīciju grafiks radīja unikālu UX izaicinājumu. Investoru rīkojumi par Fractional Bonds nonāk turēšanas fāzē, kas pazīstama kā līdzekļu rezervēšana, kuru var atcelt līdz noteiktam datumam (saistību datumam). Tādēļ bija nepieciešams izveidot atšķirīgu, lietotājam draudzīgu investīciju ceļu, neapdraudot ar aizdevumiem nodrošināto parādzīmju iegādes vienkāršību.

Procesa sistemātiska pilnveidošana

Līdzekļu rezervēšanas mehānisma izstrāde Fractional Bonds iegādei bija skrupulozs uzdevums, lai nodrošinātu plūstošu pāreju caur rezervēšanas, saistību uzņemšanās un izpildes posmiem. Atšķirībā no tiešās pirkšanas modeļa, kas tiek izmantots ar aizdevumiem nodrošinātām parādzīmēm, jaunajai sistēmai bija nepieciešami būtiski programmēšanas un UI pielāgojumi, kas pagarināja izstrādes, testēšanas un pilnveidošanas laika grafiku.

Kad investors izvēlas investēt Fractional Bonds, viņš būtībā veic nevis tūlītēju investīciju, bet gan līdzekļu rezervāciju. Investors šo rezervāciju var atsaukt līdz noteiktam saistību datumam, kas šajā procesā kalpo kā būtisks punkts.

Pēc tam, kad ir pienācis saistību datums, līdzekļi paliek rezervēti līdz izpildes datumam. Kad rīkojums ir izpildīts, investors kļūst par finanšu instrumenta īpašnieku, un par to sākas procentu uzkrāšana. Programmējot Fractional Bonds, bija jāizveido sistēma, kas varētu plūstoši apstrādāt rezervēšanas, saistību datuma un izpildes datuma posmus, nodrošinot vienmērīgu pāreju no viena posma uz nākamo, vienlaikus sniedzot lietotājam nepieciešamo informāciju un noturot viņa iesaisti visa procesa gaitā.

Pārdomas pēc projekta īstenošanas

Pēc Fractional Bonds ieviešanas komanda rūpīgi uzraudzīja visu ar investīcijām saistīto. Viņi arī apkopoja informāciju par to, kā lietotāji mijiedarbojas ar jauno lietotāja interfeisu, tādējādi gūstot ieskatu par to, kādas izmaiņas vajadzētu ieviest nākotnē. Kritiskākais punkts pēc projekta īstenošanas bija uzraudzība, lai pārliecinātos, ka viss darbojas bez traucējumiem un investēšana norit saskaņā ar plānu.

Izstrādes komanda rīkoja retrospektīvu sapulci, kā tas notiek pēc katra produkta palaišanas. Viņi pārrunāja, kā noritēja palaišana, un apsprieda, cik lielā mērā viņu ekspektācijas atšķīrās vai bija līdzīgas rezultātiem. Visbeidzot, komanda pārrunāja galvenos secinājumus un to, kā šos punktus izmantot nākamajā projektā. Izstrādes komanda vienmēr atskatās uz paveikto, lai pielāgotos gaidāmajam.

Viens no mūsu mērķiem ir pārveidot Mintos par vairāku aktīvu platformu. Fractional Bonds ieviešana ir pirmais solis, kas ieskicē ceļa sākumu. Seko līdzi jaunumiem par citu aktīvu pievienošanu, jo jau pavisam drīz mēs ieviesīsim ETF, tādējādi vēl vairāk diverisificējot Mintos platformas piedāvājumu.

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner