Informacje o przypadkach dotyczących zaległych płatności możesz znaleźć na Twoim koncie Mintos, gdzie będziemy Cię na bieżąco informować o toczących się sprawach. Na tej samej stronie znajdziesz również miesięczne podsumowanie dotyczące odzysków w każdej sprawie.

Większość zaległości ma charakter tymczasowy, wynikający z dodatkowych kontroli przeprowadzanych przez banki realizujące płatność. Problem zazwyczaj zostaje rozwiązany w odpowiednim czasie, a realizacja płatność wraca do normy bez dalszych komplikacji.

Statusy firm pożyczkowych

Różne statusy, które można nadać firmie pożyczkowej na Mintos, to: aktywna, mająca tymczasowe zaległości lub utrzymujące się zaległości.

Firma ma status aktywny, gdy Noty związane z pożyczkami bazowymi od firmy pożyczkowej są dostępne na rynku pierwotnym Mintos i nie mają żadnych oczekujących płatności przeterminowanych o 7 dni.

Zaległość oznacza, że oczekujące płatności są przeterminowane o 7 dni. Zaległości są podzielone na sprawy tymczasowe i sprawy w toku.

Zaległe sprawy tymczasowe

Zaległe tymczasowe sprawy występują, gdy płatności są przeterminowane o ponad 7 dni w ramach zwykłego procesu rozliczeniowego, ale nie są uważane za sprawy w toku. Może się to zdarzyć, gdy firma pożyczkowa zebrała środki od pożyczkobiorców, jednak przetwarzanie płatności zostało opóźnione z przyczyn niezależnych od firmy pożyczkowej i Mintos.

Opóźnione przetwarzanie płatności może być spowodowane kontrolami staranności, czyli serią kontroli finansowych mających na celu zapobieganie praniu pieniędzy i innym nielegalnym działaniom. Opóźnione przetwarzanie płatności może być również spowodowane kontrolami walutowymi, które są narzuconymi przez rząd ograniczeniami dotyczącymi zakupu i/lub sprzedaży walut.

Zaległe sprawy w toku

Sprawy w toku dalej dzieli się na mające następujące podstatusy:

 • W trakcie negocjacji
 • Rozwiązane
 • W restrukturyzacji
 • W postępowaniu sądowym
 • Rozwiązane
 • W likwidacji

W trakcie negocjacji

Negocjujemy z firmą pożyczkową, aby przekonać się, czy można osiągnąć porozumienie, które doprowadzi do uzyskania najlepszych wyników dla inwestorów.

W restrukturyzacji

Firma pożyczkowa i Mintos osiągnęły porozumienie. Firma pożyczkowa dokonuje spłat zgodnie z ustalonym planem.

Może to wynikać z:

 • Uzgodnionego wyjścia z inwestycji
 • Umowy spłaty

Postępowania sądowego

Nie udało się osiągnąć porozumienia lub firma pożyczkowa naruszyła poprzednią umowę. Pozwaliśmy firmę do sądu albo analizujemy lub prowadzimy inne działania prawne.

Może to wynikać z:

 • Egzekwowania praw do roszczeń
 • Wymuszenia likwidacji
 • Innych działań prawnych

Likwidacja

Firma pożyczkowa jest likwidowana. Jej pozostały majątek zostanie przeznaczony na spłatę kwot należnych od firmy. Postępowanie sądowe może być długim procesem i wiąże się z ryzykiem, że pełna kwota główna może nie zostać odzyskana. Postępowanie sądowe nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem. Negocjacje z firmą pożyczkową są szybsze niż postępowanie sądowe i zazwyczaj zwiększają szansę, że inwestorzy odzyskają swój kapitał i odsetki.

Rozwiązana

Sprawa została rozwiązana, a inwestorzy otrzymali odzyskane kwoty. W przypadkach, w których nie udało się odzyskać 100%, wszelkie pozostałe kwoty uznano za nieściągalne.

Odzyskiwanie środków inwestorów

W przypadku spraw w toku istnieją duże szanse na odzyskanie środków. W rzadkich przypadkach podstawowy problem może być długotrwały — np. zakłócenia na rynkach finansowych lub niewypłacalność firmy pożyczkowej. Oznacza to, że odzyskanie środków inwestorów może potrwać nieco dłużej, ale nasze doświadczenie pokazuje, że często udaje się odzyskać znaczny ich procent.

Inwestorzy mogą otrzymać środki w różnych terminach. Odzyskane kwoty są rozdzielane w określonej kolejności. Oznacza to, że niektórzy inwestorzy mogą otrzymać swoje środki, podczas gdy inni będą musieli na nie poczekać, w zależności od kolejności, w jakiej regulowane są zobowiązania.

Zawieszenie

Wstrzymalibyśmy nowe inwestycje na rynku pierwotnym, gdybyśmy:

 1. zidentyfikowali przyczyny, które dają nam poważne wątpliwości, czy wszystkie kwoty należne inwestorom zostaną spłacone, lub
 2. jeśli firma pożyczkowa nie przekaże inwestorom spłat dokonywanych przez pożyczkobiorców i/lub nie wywiąże się ze swojej gwarancji wykupu.

Oznaczałoby to, że przestaniemy udostępniać nowe Noty, a także usuniemy z oferty istniejące Noty, aby nie zostały kupione przez strategie. Gdyby kiedykolwiek tak się stało, poinformujemy o tym inwestorów — zarówno pocztą elektroniczną, jak i za pośrednictwem bloga.

Nie zawieszamy możliwości sprzedaży lub zakupu Not przez inwestorów na rynku wtórnym. W przypadku nietypowej sytuacji rynek wtórny będzie otwarty, a transakcje będą mogły być zawierane, w zależności od chęci inwestorów do ich zawarcia.

Table of Contents