Podatek potrącany u źródła zostanie obniżony do 5% dla rezydentów podatkowych UE i EOG

Obniżona stawka podatku u źródła jest już dostępna dla rezydentów podatkowych z UE i EOG

Aby skorzystać z obniżonej stawki podatkowej (5%) dla rezydentów podatkowych UE/EOG, upewnij się, że sprawdziłeś i potwierdziłeś swoje dane podatkowe. Gdy to zrobisz, nowa stawka podatku zostanie zastosowana automatycznie.

Potwierdź teraz

Łotewski parlament przyjął ustawę, która obniża wymagania dotyczące podatku potrącanego u źródła dla osób prywatnych będących rezydentami podatkowymi krajów UE i EOG z 20% do 5%. Co więcej, ustawa upraszcza również procedury podatkowe, gdyż inwestorzy będą musieli potwierdzić swoją rezydencję podatkową tylko raz i nie będą potrzebne żadne zaświadczenia, ani inne dokumenty.1 Zmiana prawa będzie obowiązywać od 14 listopada 2022 r.

Pracujemy nad wdrożeniem tych zmian na Mintosi. Spodziewamy się, że prace rozwojowe zakończą się do końca listopada br. Gdy zmiany będą gotowe, aby skorzystać z obniżonej stawki podatkowej, będziesz musiał przejrzeć i potwierdzić swoje dane podatkowe. Poinformujemy Cię, kiedy obniżona stawka zacznie obowiązywać.

To ogromna korzyść dla inwestorów. Przez 2 lata współpracowaliśmy z lokalnym stowarzyszeniem instytucji finansowych i innymi zainteresowanymi stronami, aby wpłynąć na zmianę prawa i jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasze wspólne wysiłki w końcu się opłaciły!

Zmiana prawa nie dotyczy inwestorów, którzy nie są rezydentami podatkowymi krajów UE lub EOG. Nie dotyczy ona również osób prawnych, które nie podlegają podatkom potrącanym u źródła.

1Jeśli jesteś rezydentem podatkowym kraju, w którym zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania podatek potrącany u źródła wynosi mniej niż 5%, możesz nadal korzystać z niższej stawki, przedstawiając certyfikat rezydenta podatkowego. Dowiedz się więcej

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner