Wszystko o obligacjach na Mintos

Witamy w październikowym wydaniu naszego bloga o deweloperach. Co miesiąc udostępniamy najnowsze aktualizacje dotyczące tego, nad czym pracują nasi deweloperzy w Mintos.

Pracujemy nad ulepszeniami, rozwojem funkcji i dzielimy się innowacyjnymi rozwiązaniami napędzającymi naszą platformę. Naszym celem jest umożliwienie inwestorom zmniejszenia ryzyka i potencjalnej poprawy zysków dzięki rozłożeniu inwestycji pomiędzy aktywa alternatywne, takie jak pożyczki, a także wypróbowane i sprawdzone klasy aktywów, takie jak fundusze ETF.

 W tym miesiącu rozmawialiśmy z kierownikiem zespołu deweloperów, który zaczął pracę w Mintos 7 lat temu, jako programista. Ostatnio stał na czele projektu dotyczącego Fractional Bonds i kierując jego integracją na platformie Mintos. Przedstawiliśmy, jak zespół deweloperów konfigurował nowy produkt, jakim są Fractional Bonds oraz wyzwania związane z przejściem na platformę obsługującą wiele aktywów.

Konfiguracja Fractional Bonds

Integracja obligacji na platformie Mintos wymagała opracowania planu — nie tylko dla obligacji, ale dla całkowitej zmiany systemu, aby zapewnić jego zorientowanie na użytkownika i dostosowanie do nowej klasy aktywów.

Początki tego projektu sięgają rok wstecz. Zespół deweloperów przeanalizował pomysł stworzenia Fractional Bonds, z wykorzystaniem naszej istniejącej technologii. Wkrótce potem nasi główni deweloperzy przeprowadzili kompleksowe mapowanie projektów w naszym systemie. Zdecydowano, że poświęcenie jednego zespołu inicjatywie Fractional Bonds usprawni procesy i zmniejszy zależności między zespołami. Po osiągnięciu konsensusu zespół deweloperów zajmujący się Fractional Bonds natychmiast rozpoczął proces wdrażania.

Wprowadzenie frakcjonowania

Podstawą naszego podejścia było przyjęcie konfiguracji frakcjonowania. Frakcjonowanie polega na podziale składnika aktywów na części mniejsze niż standardowa akcja, dzięki czemu inwestycje w ten konkretny składnik aktywów są bardziej dostępne dla inwestorów. Mechanizm ten pozwala inwestorom dywersyfikować swoje portfele o klasy aktywów, które wcześniej były poza ich zasięgiem finansowym.

Tradycyjnie obligacje były postrzegane jako droga inwestycji typu „high-entry” [wysoka bariera wejścia], wymagająca znacznego kapitału, często w kwotach 5-cyfrowych lub wyższych. Frakcjonowanie eliminuje te bariery, umożliwiając inwestorom nabywanie mniejszych części obligacji, zwiększając w ten sposób dostęp. Nasi deweloperzy umiejętnie opracowali strukturę frakcjonowania na Mintos, wykorzystując naszą istniejącą infrastrukturę technologiczną. Zastosowanie opracowanej wcześniej technologii nie tylko przyspieszyło realizację projektu, ale także pozwoliło utrzymać standardy naszego produktu.

Od pojedynczych aktywów do wielu aktywów

Zespół musiał przenieść naszą platformę z platformy inwestycyjnej opartej wyłącznie na pożyczkach na platformę obejmującą wiele aktywów, obejmującą Fractional Bonds. Przeanalizowano, jak duży wpływ na system będzie miała ta zmiana i czy zespół będzie w stanie stworzyć Fractional w istniejącym systemie, niezależnie od Not zabezpieczanych pożyczką. Zespół deweloperów obawiał się, że zepsuje coś z oryginalnej funkcjonalności. Wynikało to ze złożoności istniejącego systemu i liczby punktów rozbudowy, zwłaszcza że oba te elementy były skomplikowane pod względem technicznym.

Zespół ocenił czas wymagany do stworzenia Fractional Bonds w naszym obecnym systemie w porównaniu do budowy nowego systemu. Różnice były znaczne: ustalono, że stworzenie oddzielnego systemu zajęłoby około roku. Zespół oszacował, że może sfinalizować konfigurację Fractional Bonds w naszym istniejącym systemie w ciągu kilku miesięcy ze względu na liczne podobieństwa techniczne między Fractional Bonds a Notami zabezpieczonymi pożyczką. Podobieństwa te obejmują:

  1. Proces zakupowy: obecny system posiada mechanizm realizacji procesu zakupowego, obejmujący ponowne wykorzystanie koszyka i widoki potwierdzeń, który można efektywnie wykorzystać w przypadku Fractional Bonds, tak jak miało to miejsce w przypadku Not zabezpieczonych pożyczką, tym samym ułatwiając inwestorom przeprowadzenie prostego proces zakupów.
  2. Przejrzyste wyświetlanie szczegółów dotyczących instrumentów finansowych: w obu konfiguracjach wykorzystywane są oddzielne karty z widocznymi harmonogramami, co zapewnia uporządkowany i przejrzysty sposób prezentowania i śledzenia informacji dotyczących odnośnych produktów finansowych.
  3. Logika rynku wtórnego: logika zarządzania transakcjami na rynku wtórnym Mintos to wspólna cecha wymagana w przypadku obu konfiguracji, umożliwiająca kupno i sprzedaż tych instrumentów finansowych po ich wprowadzeniu na rynek.
  4. Tworzenie instrumentów finansowych: proceduralne i techniczne przepływy pracy związane z generowaniem nowych instrumentów finansowych są wspólne dla Fractional Bonds i Not zabezpieczonych pożyczkami, tym samym odzwierciedlając wspólny proces, który można wykorzystać w celu przyspieszenia konfiguracji Fractional Bonds w istniejącym systemie.

Pokonywanie wyzwań związanych z interfejsem użytkownika (UI) i doświadczeniem użytkownika (UX)

Droga Mintos do hostowania wielu aktywów uwidoczniła istotne przeszkody w interfejsie użytkownika (UI) i doświadczeniu użytkownika (UX). Pierwotnie, platforma była dostosowana do Not zabezpieczonych pożyczką, co sprawiało, że włączenie Fractional Bonds było wymagającym zadaniem. Oto szczegółowe omówienie napotkanych wyzwań i rozwiązań opracowanych przez nasz zespół deweloperów:

Rozszerzenie interfejsu użytkownika (UI)

Istniejący wcześniej interfejs użytkownika (UI) nie był zaprojektowany do obsługi wielu aktywów. Jego złożona struktura, doskonalona przez lata i obsługująca wiele języków, obejmowała całą naszą stronę internetową. Obsługa Fractional Bonds wraz z Notami zabezpieczonymi pożyczką wymagała dokładnego zbadania i dostosowania procesów systemowych w celu zapewnienia płynnego rozróżnienia aktywów.

Rozbieżność dotycząca doświadczenia użytkownika (UX)

Harmonogram inwestycji w Fractional Bonds, w przeciwieństwie do natychmiastowych transakcji na Notach zabezpieczonych pożyczką, wprowadził wyjątkowe wyzwanie związane z doświadczeniem użytkownika (UX). Zlecenia inwestorów dotyczące Fractional Bonds wchodzą w fazę utrzymania, zwaną rezerwacją środków, która może zostać anulowana do określonej daty (data zaangażowania). Wymagało to stworzenia odrębnej, łatwej w korzystaniu ścieżki inwestycyjnej, bez kompromisów w zakresie prostoty zakupu Not zabezpieczonych pożyczką.

Systematyczne udoskonalanie procesu

Opracowanie mechanizmu rezerwacji środków dla Fractional Bonds było drobiazgowym zadaniem, zapewniającym płynne przejście przez etapy rezerwacji, zaangażowania i realizacji. W przeciwieństwie do modelu bezpośredniego zakupu Not zabezpieczonych pożyczką ten nowy system wymagał znacznych dostosowań w zakresie programowania i interfejsu użytkownika, wydłużając harmonogram rozwoju, testowania i udoskonalania.

Decydując się na dokonanie inwestycji w Fractional Bonds, inwestor zasadniczo dokonuje rezerwacji środków, a nie natychmiastowej inwestycji. Rezerwacja ta może zostać wycofana przez inwestora przed określonym terminem zobowiązania, który jest kluczowym momentem w tym procesie.

Po dacie zobowiązania środki pozostają zarezerwowane aż do daty realizacji. Po zrealizowaniu zlecenia inwestor staje się właścicielem instrumentu, od którego zaczynają naliczać się odsetki. Programowanie dla Fractional Bonds wymagało ustanowienia struktury, która mogłaby płynnie obsługiwać fazy rezerwacji, daty zobowiązania i daty realizacji, zapewniając płynne przejście z jednego etapu do następnego, przy jednoczesnym informowaniu użytkownika i zaangażowaniu go przez cały proces.

Przemyślenia po zakończeniu projektu

Po uruchomieniu Fractional Bonds zespół ściśle monitorował wszystko, co było związane z inwestycjami. Zebrał on również informacje o tym, jak użytkownicy wchodzą w interakcję z nowym interfejsem użytkownika, zapewniając wgląd w potencjalne zmiany. Najbardziej krytycznym punktem po zakończeniu projektu było monitorowanie, aby upewnić się, że wszystko działa płynnie, a inwestycje przebiegają zgodnie z planem.

Zespół deweloperów odbył spotkanie retrospektywne, jak ma to miejsce po każdym wprowadzeniu produktu na rynek. Omówił przebieg jego uruchomienia i rozmawiał o tym, jak jego oczekiwania różniły się lub były podobne do uzyskanych rezultatów. Na koniec omówiono wnioski i jak wykorzystać je przy następnym projekcie. Zespół deweloperów zawsze dokonuje wstecznej analizy oraz dostosowuje się do przyszłych zadań.

Jednym z naszych celów jest przekształcenie Mintos w platformę obsługującą wiele aktywów. Wprowadzenie Fractional Bonds jest krokiem w tym kierunku i wyznacza dopiero początek większej liczby opcji dotyczących aktywów, które mają nadejść. Oczekujcie na dodanie innych klas aktywów, takich jak fundusze ETF, które wkrótce wprowadzimy, aby jeszcze bardziej zdywersyfikować ofertę naszej platformy.

Table of Contents