Eleving Group atmaksā visas neatmaksātās Baltkrievijas investīcijas

Eleving Group ir sniegusi šādu jaunāko darbības un finanšu informāciju:

Eleving Group turpina samazināt sava portfeļa ekspozīciju Baltkrievijā. Pagājušajā gadā portfelis ir būtiski samazinājies un turpina amortizēties.

Portfeļa samazinājuma ietekme uz grupas finanšu rādītājiem ir bijusi minimāla. Uzņēmums 2022. gadā veiksmīgi diversificēja savu portfeli citos tirgos, samazinot viena tirgus ietekmi uz vispārējiem uzņēmējdarbības panākumiem. Platformā nav izmaiņu attiecībā uz citu Eleving Group tirgu aizdevumu portfeļu sniegumu.

Šonedēļ Eleving Group pirms termiņa atmaksāja Mintos investoriem visas neatmaksātās Baltkrievijas investīcijas un uzkrātos procentus 1,45 miljonu eiro apmērā, kas liecina, ka grupas garantija ir izpildīta. Līdzekļi jau ir izmaksāti investoriem. Atpirkšana tika segta no iepriekš uzkrātajiem līdzekļiem, un šīm izmaksām nav negatīvas ietekmes uz grupas bilanci.

Par Eleving

2012. gadā Latvijā dibinātā Eleving Group Mintos platformai pievienojās 2015. gadā, sākotnēji investīcijām piedāvājot aizdevumus no Latvijas. Šajā laikā grupa Mintos platformā ir izvietojusi 15 valstīs izsniegtus aizdevumus, pārstāvot Baltijas valstis, kā arī Centrālo, Austrumu un Dienvidaustrumu Eiropu. Uzņēmums darbojas arī Kaukāzā, Centrālāzijā un Austrumāfrikā. Līdz šim uzņēmums aizdevumos ir izsniedzis vairāk nekā 1,2 miljardus eiro, un tā neto kredītportfelis 2022. gada 3. ceturksnī pārsniedza 288 miljonus eiro.

Daži Eleving Group un Mintos kapitāla investori pārklājas.

Table of Contents