Kā Mintos platformā tiek izveidotas parādzīmes

Vai tevi interesē, kā Mintos platformā tiek izveidotas parādzīmes? Šis raksts palīdzēs tev izprast šo procesu! Ja vēl tikai sāc iepazīt parādzīmes, iesakām izlasīt, kas ir parādzīmes, un pēc tam atgriezties pie šī raksta.

Svarīgākie punkti

 • Parādzīmes ir ar aizdevumiem nodrošināti regulēti finanšu instrumenti.
 • Pirms parādzīmju emitēšanas kreditēšanas uzņēmuma aizdevumiem, ir jāsagatavo pamatprospekts, ko apstiprina Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) un kas tiek reģistrēts NASDAQ.
 • Parādzīmes tiek piedāvātas komplektos. Lai izveidotu komplektu, tiek apvienoti vairāki aizdevumi ar līdzīgiem parametriem.
 • Kad ir izveidots aizdevumu kopums, mēs nosūtām pieprasījumu NASDAQ, lai tas parādzīmju komplektam varētu piešķirt ISIN kodu.
 • Tiklīdz komplektam ir ISIN, tiek ģenerēti galīgie noteikumi, kas tiek iesniegti FKTK un publicēti Mintos platformā.
 • Kad šie soļi ir pabeigti, parādzīmju komplekts var tikt izvietots Mintos platformā, lai tajā investētu!

Ko nozīmē investēt parādzīmēs?

Parādzīmes ir regulēti finanšu instrumenti jeb vērtspapīri, kas ir nodrošināti ar aizdevumiem.

Parādzīmes tiek piedāvātas komplekta veidā, kas tiek izveidots, apvienojot vairākus aizdevumus ar līdzīgām īpašībām (par to sīkāk nedaudz vēlāk). Iegādājoties parādzīmes, tev ir tiesības saņemt atmaksas un procentu maksājumus ikreiz, kad aizņēmēji veic maksājumus par pamatā esošajiem aizdevumiem.

Parādzīmes tiek piedāvātas komplektā, kurā ietilpst minimums 5000 parādzīmju, un katras parādzīmes nominālvērtība ir 0,01 eiro. Minimālā investīcija vienā komplektā ir 50 eiro, un katra investīcija dod ekspozīciju visos komplektam pamatā esošajos aizdevumos proporcionāli aizdevuma summai.

Juridiskajos dokumentos parādzīmju komplekts tiek saukts par “Parādzīmju Sēriju”.

Parādzīmes 4 soļos

1. solis: aizdevumi un emitents

Visas parādzīmes sākas ar aizdevumiem! Mintos grupa tiešā veidā neizsniedz aizdevumus aizņēmējiem. Investīciju iespējas Mintos platformā ir balstītas uz aizdevumiem, ko aizņēmējiem izsnieguši kreditēšanas uzņēmumi no visas pasaules.

Lai palīdzētu finansēt aizdevumu, kreditēšanas uzņēmums var izvēlēties to darīt pieejamu emitentam (īpašam nolūkam dibināts uzņēmums, kas pieder Mintos grupai), kas izveido parādzīmes, kurās investori var investēt Mintos platformā.

Ir divi veidi, kā, pamatojoties uz šiem aizdevumiem, var tikt izveidotas parādzīmes:

 • Tiešajā struktūrā emitents iegūst īpašumtiesības uz aizdevumu debitoru parādiem no kreditēšanas uzņēmuma, kas šos aizdevumus izsniedzis aizņēmējiem.
 • Netiešajā struktūrā parādzīmju komplekta pamatā esošos aizdevumus kreditēšanas uzņēmumam izsniedz Mintos grupas īpašam nolūkam dibināts uzņēmums. Šie aizdevumi ir nodrošināti ar aizdevumiem, kurus kreditēšanas uzņēmums ir izsniedzis saviem aizņēmējiem. Netiešo struktūru piemēro, ja ir iemesli, kuru dēļ emitents nevar iegūt aizdevumus pret aizņēmējiem.

2. solis: Mintos parādzīmju pamatprospekti

Pirms emitents var izveidot parādzīmes kreditēšanas uzņēmuma aizdevumiem, Mintos ir jāsagatavo pamatprospekts, kas jāsaskaņo ar kreditēšanas uzņēmumu. Šī dokumenta mērķis ir palīdzēt investoriem pieņemt pārdomātus investīciju lēmumus.

Kad katrs Mintos parādzīmju pamatprospekts ir pabeigts, tas ir jāapstiprina FKTK (prospektus regulējošā iestāde Latvijā) un NASDAQ (parādzīmju unikālo identifikatoru izdevējs).

Tiklīdz pamatprospekts ir apstiprināts, kreditēšanas uzņēmums var sākt piedāvāt investīciju iespējas, kas Mintos platformā tiks izveidotas pat parādzīmēm.

Lai uzzinātu vairāk par šo tēmu, lūdzu, skati mūsu rakstu par Mintos parādzīmju pamatprospektiem.

3. solis: apvienošanas process

Kad kreditēšanas uzņēmums sniedz aizdevumus Mintos platformai, tie ir “jāapvieno”, lai izveidotu parādzīmju komplektu.

Lai izveidotu kopumu, tiek apvienoti 6-20 aizdevumi ar līdzīgām īpašībām. Katram kopumam nepieciešamais aizdevumu skaits atšķiras atkarībā no kreditēšanas uzņēmuma.

Katram aizdevumam kopuma ietvaros ir jābūt vienādām īpašībām:

 • Atbilst konkrētam aizdevuma termiņam
 • Atbilst noteiktam aizdevuma summas diapazonam
 • Tāda pati procentu likme (līdz decimāldaļai)
 • Tas pats aizdevuma veids
 • Izsniegti vienā valstī un valūtā

Visu šo informāciju var atrast Mintos parādzīmju pamatprospektā un parādzīmju komplekta galīgo noteikumu dokumentā.

4. solis: parādzīmju komplekta integrēšana, lai to varētu piedāvāt investoriem

Kad ir izveidots parādzīmju komplekts, mēs nosūtām pieprasījumu NASDAQ, lai tas parādzīmju komplektam varētu piešķirt ISIN kodu. ISIN kodus izmanto visās galvenajās aktīvu klasēs, piemēram, akcijās, lai unikāli identificētu vērtspapīrus.

Kad parādzīmju komplektam ir piešķirts ISIN kods, tam tiek ģenerēti galīgie noteikumi, un mēs tos iesniedzam FKTK. Galīgo noteikumu dokuments ir unikāls katram parādzīmju komplektam un sniedz konkrētu informāciju par komplektu, kura nav iekļauta pamatprospektā.

Pēc tam parādzīmju komplektu var izvietot Mintos platformā, lai tajā investētu.

Parādzīmes tuvplānā

Kas notiek, kad tu iegādājies parādzīmes?

Tu saņem atmaksas un procentu maksājumus par parādzīmēm ikreiz, kad aizņēmēji veic maksājumus par pamatā esošajiem aizdevumiem.

Katram parādzīmju komplektam ir maksājumu grafiks, kurā detalizēti norādīti katra pamatā esošā aizdevuma paredzamie atmaksas datumi un aizdevuma nosacījumi. To vari apskatīt sava Mintos konta portfeļa sadaļā.

Kad tu iegādājies parādzīmes, mēs tava Mintos konta portfeļa sadaļai pievienojam dokumentu ar visu darījuma informāciju.

Kā tiek noteikts parādzīmju komplekta atmaksas termiņš?

Parādzīmju komplekta atmaksas termiņš tiek noteikts, pamatojoties uz ilgāko individuālā aizdevuma termiņu (plus desmit dienas). Piemēram, ja tajā ir pieci aizdevumi, kuru atmaksas termiņš beidzas janvārī, un viens – 15. martā, parādzīmju komplekta atmaksas termiņš tiktu noteikts 25. marts.

Pieņemsim, ka kāda iemesla dēļ ilgākais aizdevums komplektā tiek pagarināts pēc sākotnējā termiņa beigām. Tādā gadījumā komplekta dzēšanas termiņš tiek pagarināts par 180 dienām, un investori turpina saņemt procentus par pagarināto pamatā esošo aizdevumu. Ja šajā pagarinātajā 180 dienu termiņā komplekts netiktu pilnībā amortizēts, tas juridiski tiktu uzskatīts par saistības nepildošu.

Kas notiek ar parādzīmju komplektu, ja kreditēšanas uzņēmums aizdevumu atpērk?

Kreditēšanas uzņēmums aizdevumus var atpirkt dažādu iemeslu dēļ. Šādā gadījumā, ja tiek atpirkti tikai daži parādzīmju komplektā iekļautie aizdevumi, tad šis komplekts turpina pastāvēt, un pārējie aizdevumi turpina amortizēties kā parasti. Tomēr, ja tiek atpirkti visi komplektam pamatā esošie aizdevumi, komplekts tiktu slēgts, un visi investētie līdzekļi nekavējoties tiktu atmaksāti investoram.

Lai uzzinātu vairāk par parādzīmēm Mintos platformā, dodies uz mūsu jautājumu sadaļu.

Gribi uzzināt vairāk par parādzīmēm?

Neviens jautājums nepaliek bez atbildes! Ja tu tikai sāc iepazīt parādzīmes, iesakām izlasīt obligāto informāciju. Tu vari arī uzzināt, kā parādzīmes tiek izveidotas, un apskatīt Mintos parādzīmju pamatprospektu sniegtās pārskatāmības priekšrocības. Mintos investoru jautājumu un atbilžu sadaļā tu vari uzzināt par pārejas periodu no prasībām uz parādzīmēm, padziļināti iepazīsties ar nodokļu sistēmu, iepazīties ar izmaiņām otrreizējā tirgū un citiem vispārīgiem investoru jautājumiem. Savukārt informāciju par visu pārējo tu atradīsi mūsu īpašajā parādzīmju  palīdzības lapā.

Vai tevi interesē vēl kas cits? Aicinām uzdot savus jautājumus Mintos kopienas parādzīmju sadaļā.

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner