Vše o dluhopisech na Mintosu

Vítejte u říjnového vydání našeho vývojářského blogu. Každý měsíc Vám představujeme aktuální projekty, na kterých naši vývojáři na Mintosu právě pracují.

Zabýváme se aktuálními vylepšeními, představujeme funkce ve vývoji a ukazujeme Vám inovativní řešení, která na platformě používáme. Naším cílem je umožnit investorům snížit riziko a potenciálně navýšit výnosy díky rozložení investic mezi alternativní aktiva, jako jsou úvěry, a také osvědčené třídy aktiv, jako jsou ETF.

Tento měsíc jsme si promluvili s jedním z vedoucích vývojového týmu, který v Mintosu začal pracovat před 7 lety jako softwarový vývojář. V poslední době pak stojí v čele projektu Fractional Bonds a stará se o jeho integraci na platformu. Probrali jsme, jak náš vývojový tým postavil jedinečný produkt Fractional Bonds, a pověděli jsme si něco o výzvách, které s sebou přechod na platformu nabízející různé třídy aktiv přinesl.

Nastavení Fractional Bonds

Integrace dluhopisů na Mintosu vyžadovala podrobný plán – nejen pro dluhopisy jako takové, ale i pro celkovou revizi systému, aby nové nastavení bylo uživatelsky přívětivé a zároveň uzpůsobené nové třídě aktiv.

Počátky tohoto projektu sahají do doby před asi rokem. Vývojový tým se zabýval myšlenkou vytvoření Fractional Bonds s využitím naší stávající technologie. Krátce poté naši hlavní vývojáři zorganizovali komplexní mapování projektů v našem systému. Bylo rozhodnuto, že vyčlenění jednoho týmu pro iniciativu Fractional Bonds zefektivní procesy a sníží úroveň vzájemné závislosti jednotlivých týmů. Po dosažení tohoto konsenzu pak zahájil nově ustanovený vývojový tým Fractional Bonds okamžitě proces implementace.

Zavedení frakcionace

Základem našeho přístupu bylo zavedení systému frakcionace. Frakcionace spočívá v rozdělení aktiva na části menší, než je standardní investiční podíl, čímž se investice do daného aktiva stávají pro investory dostupnějšími. Tento mechanismus umožňuje investorům diverzifikovat svá portfolia o třídy aktiv, které by jinak byly mimo jejich finanční dosah.

Dluhopisy jsou tradičně považovány za příležitosti s vysokou vstupní investicí, které mají velmi velké požadavky na kapitál, často v rozsahu pěticiferných částek nebo vyšší. Frakcionace tuto překážku řeší tím, že investorům umožňuje získat menší podíly dluhopisu, čímž investice činí mnohem dostupnějšími. Naši vývojáři šikovně navrhli rámec frakcionace na Mintosu, přičemž využili naši stávající technologickou infrastrukturu. Využití již dříve zavedené technologie nejen projekt urychlilo, ale také umožnilo zachování produktových standardů.

Přeměna na platformu nabízející různé třídy aktiv

Bylo nutné, aby náš tým přeměnil Mintos z investiční platformy nabízející pouze úvěry na platformu nabízející různé třídy aktiv, mezi nimiž jsou právě Fractional Bonds. Nejdříve provedl analýzu toho, jak velká část systému by byla přechodem ovlivněna a zda je možné vytvořit Fractional Bonds v rámci stávajícího systému, odděleně od úvěrových listů. Vývojový tým měl obavu, aby nenarušil něco z původní funkčnosti. Důvody pro tyto obavy byly dva, oba značně technicky složité: komplexnost stávajícího systému a množství tzv. extension points.

Tým vyhodnotil čas potřebný k zavedení Fractional Bonds v našem stávajícím systému oproti vybudování systému nového. Rozdíly byly značné: Bylo zjištěno, že tvorba samostatného systému by trvala přibližně rok. Tým odhadl, že by mohl dokončit nastavení Fractional Bonds v našem stávajícím systému během několika měsíců vzhledem k četným technickým podobnostem mezi Fractional Bonds a úvěrovými listy. Mezi tyto podobnosti patří například:

  1. Postup nákupu: Ve stávajícím systému je mechanismus postupu nákupu nastaven tak, že zahrnuje opakované použití košíku a potvrzovacích obrazovek, které lze efektivně využít pro Fractional Bonds stejným způsobem, jako tomu bylo u úvěrových listů, což investorům proces nákupu usnadňuje.
  2. Přehledné zobrazení podrobností o finančních nástrojích: Oba systémy využívají samostatných karet s viditelnými splátkovými kalendáři, které poskytují strukturovaný a přehledný způsob prezentace a sledování informací o příslušných finančních produktech.
  3. Logika sekundárního trhu: Logika pro správu transakcí na Sekundárním trhu Mintos je společným prvkem vyžadovaným pro obě nastavení a umožňuje nákup a prodej těchto finančních nástrojů po jejich emisi.
  4. Tvorba finančních nástrojů: Procesní a technické pracovní postupy pro vytváření nových finančních nástrojů jsou pro Fractional Bonds a úvěrové listy společné. Díky tomu lze tento společný proces využít k urychlení nastavení Fractional Bonds ve stávajícím systému.

Překonávání problémů s uživatelským rozhraním

Cesta Mintosu k nabízení více aktiv ukázala na významné překážky uživatelského rozhraní. Původně byla platforma uzpůsobena potřebám úvěrových listů, začlenění Fractional Bonds proto bylo náročným úkolem. Zmiňme několik problémů, se kterými jsme se potýkali, a řešení, díky kterým se je našemu vývojovému týmu podařilo překonat:

Rozšíření uživatelského rozhraní

Původní uživatelské rozhraní nebylo navrženo tak, aby zvládalo práci s více druhy aktiv. Jeho složitá struktura, zdokonalovaná po léta a podporující více jazyků, uzavírala celý náš web. Integrace Fractional Bonds po boku úvěrových listů si vyžádala důkladné prozkoumání a vyladění systémových procesů, aby bylo zajištěno bezproblémové rozlišení obou tříd aktiv.

Odlišný uživatelský prožitek

Na rozdíl od okamžitých transakcí s úvěrovými listy představuje časový rámec investic do Fractional Bonds jedinečnou výzvu v oblasti uživatelského prožitku (UX). Pokyny investorů pro Fractional Bonds totiž nejdříve vstupují do fáze držení, kdy dojde pouze k rezervaci prostředků, kterou lze zrušit do určitého data (datum závazku). To vyžadovalo vytvoření odlišné, uživatelsky přívětivé investiční cesty, aniž by byla ohrožena přímočarost nákupu úvěrových listů.

Systematické zdokonalování procesu

Vývoj mechanismu rezervace prostředků pro Fractional Bonds byl velice zdlouhavým a podrobným úkolem, který zajistil hladký přechod skrz fáze rezervace, závazku a provedení. Na rozdíl od modelu přímého nákupu úvěrových listů vyžadoval tento nový systém značné úpravy v programování i uživatelském rozhraní, což prodloužilo časový rámec vývoje, testování a vylepšování.

Když se investor rozhodne investovat do Fractional Bonds, není to tak, že v danou chvíli okamžitě investuje, ale v podstatě si pouze rezervuje prostředky. Tuto rezervaci může odvolat až do stanoveného data závazku, které slouží jako klíčový bod tohoto procesu.

Po datu závazku zůstávají prostředky rezervovány až do data provedení. Jakmile je pokyn proveden, stává se investor vlastníkem nástroje a ten se začíná úročit. Programování pro Fractional Bonds vyžadovalo vytvoření rámce, který by plynule zvládl fáze rezervace, závazku a provedení, zajistil hladký přechod z jedné fáze do druhé a zároveň uživatele informoval a zapojil jej do celého procesu.

Zpětné ohlédnutí

Po spuštění Fractional Bonds tým pečlivě sledoval vše, co s investicemi souviselo. Shromažďoval také informace o tom, jak uživatelé pracují s novým uživatelským rozhraním, a získal tak podněty pro případné změny. Nejkritičtějším bodem po spuštění projektu bylo monitorování, které mělo zajistit, aby vše běželo hladce a investování probíhalo podle plánu.

Tak jako po každém uvedení nového produktu uspořádal vývojový tým hodnoticí schůzku. Na ní se probralo, jak spuštění probíhalo, a jednotliví členové týmu měli možnost se podělit o to, jak se jejich očekávání lišila od výsledků. V neposlední řadě pak probrali, jaká ponaučení si z projektu odnášejí a jak jich mohou využít v budoucnu. Vývojový tým má neustále na paměti, co se naučil v minulých projektech, a tyto poznatky aplikuje do budoucích projektů.

Jedním z našich cílů je přeměnit Mintos na platformu nabízející různé třídy aktiv. Spuštění Fractional Bonds je krokem správným směrem, který však představuje pouze začátek cesty, na jejímž konci by měla být celá řada možností aktiv. Bedlivě sledujte novinky na naší platformě, protože již brzy představíme další třídu aktiv, kterou jsou ETF, a dále tak rozšíříme nabídku dostupnou na platformě.

Sdílet:

Chcete se podělit o svůj názor?

Pište své nápady, pokládejte dotazy a diskutujte s jinými investory na našem diskuzním fóru Mintos Community.

community-banner