Inwestowanie w pożyczki: nowa generacja klasy aktywów

Na Mintos sprawiamy, że pożyczki są dostępną klasą aktywów dla zwykłych inwestorów na prawdziwie globalną skalę. W tym artykule przyjrzyjmy się, w jaki sposób pożyczki mogą uzupełniać „tradycyjne” klasy aktywów inwestycyjnych, takie jak akcje i obligacje w portfelu każdego inwestora. (więcej…)

Wkrótce: nowe strategie inwestycyjne Mintos zapewnią inwestorom większy wybór

Mniej więcej rok temu wprowadziliśmy Mintos Invest & Access, nowy sposób inwestowania, który łączy atrakcyjne stopy zwrotu ze zwiększoną płynnością. Ostatnie miesiące pokazały, że produkt ten może zapewnić dodatkową płynność, nawet w trudnych warunkach rynkowych: średnio wypłaty są realizowane w ciągu 5 godz. 44 min. (więcej…)

Skonsolidowany raport roczny Mintos za rok 2019

Publikujemy Skonsolidowany raport roczny Mintos Holdings, aby informować naszych inwestorów i innych interesariuszy o wynikach działalności Mintos za rok 2019. (więcej…)

Wprowadzenie opłaty za sprzedaż pożyczek na rynku wtórnym

Od 13 kwietnia 2020 roku wprowadzimy niewielką opłatę w wysokości 0,85% za sprzedaż pożyczek na rynku wtórnym. Uważamy, że jest to uczciwa i przejrzysta opłata, która pomoże nam pokryć koszty, i która stawia nas na równi lub poniżej innych wiodących platform w Europie i Wielkiej Brytanii. Z rynku wtórnego korzysta 38% spośród naszych aktywnych inwestorów, a wartość pożyczek sprzedawanych na nim każdego dnia wynosi średnio około 700 000 EUR¹, tym samym nasz rynek wtórny oferuje znaczną płynność tym inwestorom, którzy chcą wcześnie wyjść z danej inwestycji. Czytaj więcej

Aktualizacja Ratingów Mintos na marzec 2020 roku

Publikujemy zmiany w Ratingach Mintos dla szeregu firm pożyczkowych działających na Mintos, zgodnie z podjętymi decyzjami podjętymi przed rozwojem sytuacji spowodowanym pandemią COVID-19.  (więcej…)

Płatności oczekujące – wszystko, co chciałeś wiedzieć

W idealnym świecie środki mogłyby się przemieszczać w kilka chwil, a inwestorzy natychmiast otrzymaliby dokonywane na ich spłaty. Niestety, międzynarodowe systemy finansowe nie są jeszcze w pełni zglobalizowane, a sprawne, natychmiastowe rozliczenie¹ nie zawsze jest możliwe z wielu powodów. Mówiąc prościej, przelewy pieniężne — zwłaszcza przelewy międzynarodowe — wymagają czasu, dlatego dana płatność staje się płatnością oczekującą. Ale co to dokładnie oznacza i dlaczego Twoje środki są czasami „wstrzymane” na kilka dni?  (więcej…)

Aplikacja mobilna Mintos w wersji V1.0.2. jest już dostępna

Aplikacja mobilna Mintos w wersji V1.0.2. jest już dostępna do pobrania i aktualizacji w Google Play Store i Apple App Store. (więcej…)

Spojrzenie na sprawy bieżące w marcu 2020 roku

Na przestrzeni dziejów, pandemie takie jak COVID-19 nieuchronnie powodowały zmiany na rynkach światowych. Jakkolwiek istnieje określona niepewność, jest kilka rzeczy, które wszyscy możemy zrobić, aby złagodzić czynniki stresu, które utrudniają wykonywanie codziennych czynności. Po pierwsze, powinniśmy zachować bezpieczeństwo, ale także obiektywizm i spokój, aby móc podejmować stanowcze decyzje.  (więcej…)

Inwestorzy będą zarabiać odsetki od oczekujących płatności

Od teraz, inwestorzy będą zarabiać odsetki od zaległych płatności. Innymi słowy, inwestorzy otrzymają rekompensatę za wszelkie opóźnienia w rozliczaniu oczekujących płatności. (więcej…)

Grupa Mogo oferuje teraz inwestycje w pożyczki samochodowe z Kazachstanu

Grupa Mogo wprowadza na Mintos pożyczki z kolejnego kraju, tj. Kazachstanu. Mogo Kazachstan oferuje znakomitą możliwość uzyskania rocznych stóp zwrotu w wysokości do 12% w przypadku pożyczek w euro (EUR) oraz do 18% w przypadku pożyczek w tenge (KZT). (więcej…)

Szukanie

Important

Podążaj za nami